Ansvarsfraskrivelse

I juni 2021 blev en ny bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler offentliggjort. I denne fremgår at det er tilladt at anvende standardtekster og fraser. I § 19 står følgende:

“Der kan anvendes standardtekster, fraser m.v. i forbindelse med journalføringen, når det sikres, at teksten tilpasses den konkrete patientkontakt, og at der ikke fremgår oplysninger, som ikke er relevante for den konkrete patientkontakt.”

Det er derfor vigtigt, at du tilretter fraserne, således de passer til den enkelte patientsituation. Fraserne er IKKE en behandlingsalgoritme, og vil ikke altid være fyldestgørende. Fraserne kan anvendes som en støtte/template for et journalnotat, som skal tilrettes den enkelte situation. Fraserne er skrevet i håb om at gøre journalføringen nemmere. Eventuelle oplysninger på FraseDoktor må ikke tages som erstatning for professional autoriseret lægelig behandling. Frasedoktor Aps kan på ingen måde holdes ansvarlig for gener eller skader, direkte eller indirekte, der måtte være konsekvens af brugen af informationer/fraser på hjemmesiden. Det er altid den enkelte læges/autoriseret sundhedspersons ansvar, hvordan patienten behandles og hvordan der journalføres.