Oversigt over frasekategorier

Symptombaseret

Fraser der afdækker symptombaseret klager

Obs diagnoser

Fraser rettet mod en specifik diagnose

Procedurer (ny)

Fraser til procedurer i praksis og sygehus

Undersøgelser (ny)

Fraser rettet mod en specifik undersøgelse

Ortopædkirurgi

Fraser der afdækker ortopædiske klager

Alle fraser

Alle fraser listet efter alfabetisk orden

Sundhedsfremme

Fraser til anvendelse ved rutinekontroller