Oversigt over frasekategorier

Symptombaseret

Fraser der afdækker symptombaseret klager

Obs diagnoser

Fraser rettet mod en specifik diagnose

Procedurer (ny)

Fraser til procedurer i praksis og sygehus

Undersøgelser (ny)

Fraser rettet mod en specifik undersøgelse

Ortopædkirurgi

Fraser der afdækker oropædkirurgiske klager

Sundhedsfremme

Fraser til anvendelse ved rutinekontroller

Dermatologi

Fraser om dermatologiske lidelser

Alle fraser

Fraser rettet mod en specifik undersøgelse