Psykofarmaka, årskontrol

Diagnose:
Debutår:
Siden sidst/forløb:
Socialt/netværk:
EKG: QTc <480 ms, frekvens Kommentarer paraklinisk: Psykometrisk test ICD-10: Bivirkninger
%EPS: -(tremor, rigiditet, bradykinesi, dystoni, tardive dyskinesier): -Hormonelle (libido, erektil dysfkt, amenorré. galaktoré, -> s-prolaktin):
%Kardiovaskulære: (ortostatisk hypotension)
%Antikolinerge: (mundtørhed, urinretention, akkomodationsbesvær)
%Andre: (sedation, indre rastløshed)
Vurdering:
Plan for opfølgning:
Recepter til næste kontrol lavet. FMK afstemt og ajourført.


Overvejelser

  • “%” kan undlades
  • Husk afstem FMK
  • Husk receptfornyelse
  • Kilde: Midtbylægerne Silkeborg