Skulder traume

Skadestue

Anamnese:
[Alder] årig m/k, [beskriv traumet]. Efterfølgende smerte sv.t. ve/hø, VAS [0-10]. Angiver normal følesans sv.t. hø/ve OE, dog nedsat bevægelse pga smerter. Normal bevægelighed distalt for skulderen. Intakt tetanus.

Objektivt: 
Hø/ve skulder: Ingen synlig misfarvning, hævelse, sår eller fejlstilling. Palpatorisk øm sv.t. [indsæt]. Ingen indirekte ømhed. Smerte ved abduktion og fleksion >90 grader. Smertebetinget nedsat bevægelse. Intet mekanisk stop. Normal bevægelighed distal for glenohumerale led. Normale neurovaskulære forhold.

Røntgen: [indsæt]

Almen praksis

Anamnese:
[beskriv traume / forløb]. Konstant smerte / periodevis smerte / bevægelsesbetinget smerte. Angiver normal følesans sv.t. hø/ve OE, dog nedsat bevægelse pga smerter. Angiveligt normal bevægelighed distalt for skulderen.

Objektivt:
Ve/hø skulder: Ingen misfarvning, hævelse eller fejlstilling. Ingen palpaple smerter i sternoklavikulær- og akromioklavikulærleddet samt glenohumeralleddet. Ingen anden lokal ømhed. Grad 5 kraft af supraspinatusin, ifraspinatus + teres minor, subscapularis og biceps. Ingen tegn på impingement. Cross-over test i.a. Fri og uøm bevægelse af nakke. 


Overvejelser

 • Funktionstest f.eks
  • Teres minor/infraspinatus: Fleksion af albue + udadrotation af skulder. 
  • Subscapularis: Lift-off test/belly-press test.
  • AC-led: Crossover test.
  • Supraspinatus: Empty can test.
  • Impingement: Positiv Smertebue, Hawkingstest, Neers test.  
  • Instabilitet/subluksations: sulcus test.
 • Inspicer for epaulet skulder (obs skulderluxation/AC-luxation/subluxation). 
 • Neurologisk undersøgelse OE
  • Intakt sensorik ved berøring af deltoideus (C5), 1. finger (C6), 3. finger (C7) og 5. finger (C8), mediale albue (T1). 
  • Bevaret kraft god i deltoideus (C5), hånd extension (C6), triceps (C7), gribe (C8), sprede fingre (T1). 
  • Normale reflekser: biceps (C5), brachioradialis (C6) og triceps (C7). 
 • Ydeligere billedediagnostik
  • Røngten
  • Ultralyd
  • MR
 • Differentialdiagnoser: Distorsio, rotator-cuff ruptur, fraktur, impingement, luxation, inflammatorisk sygdom, udstrålende smerte fra nakke .