vision

EST.

2020

Hvad er FraseDoktor?

FraseDoktor er grundlagt i 2020 af læger, og er en online tjeneste, der tilstræber at optimere journalføring. Visionen er at sikre fyldestgørende journalføring samtidig med at reducere tidsforbruget herved. Håbet er, at dette vil skabe mere tid med patienterne og øge patientsikkerheden.

FraseDoktor er også et arbejds- og læringsredskab, som kan hjælpe medicinstuderende og yngre læger til at optimere anamneseoptagelse og undersøgelse af patienterne.

Læringsredskab

Så vi kan blive dygtigere

Huritgere

Mindre tid ved skrivebordet, mere tid ved patienten

Grundigere

Øger den juridiske sikkerhed for patient og læger