1. Svangreundersøgelse (uge 6-10)

Gravida: Para:
SM: Forventet termin:
BT:
vægt:
U-stix:
Indikation for OGTT:
% Indikation for hæmoglobintype (etnisk opr. udenfor Nordeuropa):
Råd iht. SST vejledninger. Info om mulighed for prænatal diagnostik, information vedr. kosttilskud givet.
Blp grav. 1 pakke taget.
Se endv. svangerskabs- og vandrejournalen.


Overvejelser

 • OBS
  • Evt. kontrol af D-vitamin status ved tildækkende påklædning.
  • Tilbyde screening for klamydia og gonore ved øget risiko.
 • Begreber
  • Para = antal levendefødte
  • Gravida = antal graviditeter
  • SM = sidste menstruations første dag
  • OGTT = oral glukosebelastningstest
 • Kosttilskud
  • Folinsyre: 400 mg / dag fra graviditeten planlægges til uge 12
  • D-vitamin: 10 ug / dag i hele graviditeten
  • Jern: 40-50 mg / dag fra uge 10 og resten af graviditeten
   • Hvis kvalme, da kan ventes til uge 18
  • Kalk tilskud: ½ liter mælkeprodukt dgl. eller 500 mg kalktilskud dgl.
 • “%” kan undlades
 • Kilde: Midtbylægerne Silkeborg,
  • https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/~/media/05DB7DDF32384CD78A8C6BC4A10BD00A.ashx
  • https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/obstetrik/tilstande-og-sygdomme/svangerskabsomsorg/svangerskabskontrol/
  • https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/hovedstaden/almen-praksis/patientforloeb/forloebsbeskrivelser-icpc/w-svangerskab-foedsel-svangerskabsforebyggelse/svangreomsorg/
  • https://www.sundhed.dk/borger/sundhed-og-forebyggelse/graviditet-foedsel-barsel/gravid-liste/raad-i-graviditeten/gode-raad/