2.-5. Fingertraume

Anamnese: 
[Alder] årig m/k. [Beskriv traumet].
Smerte sv.t. hø/ve [indsæt] finger. Angiver normal følesans men nedsat bevægelse grundet smerter. Intakt tetanus.

Objektivt: 
Ve/Hø [indsæt] finger: ingen hævelse, misfarvning, sår, laceration, fejlstilling eller rotationsfejlstilling. Direkte ømhed sv.t. [indsæt]. Ingen indirekte ømhed ved tryk i fingerens længderetning. Collaterale samt volare ligamenter intake sv.t. PIP, DIP og MCP-leddet. Intakt ekstensor- og fleksorsener. Nedsat flekson/ekstension pga. smerter. Intet mekanisk stop. Intakt neurovaskulære forhold. 

Røntgen: [indsæt]

Plan: