2. Svangreundersøgelse (uge 25)

GA:
Velbefindende. God familietrivsel.
Mærker liv. Fin FHA. Ingen ødemer.
SF-mål:
Hepatitis screen og HIV test negativ.
BT:
Vægt:
U-stix:
RhD: pos./neg. Irregulære antistoffer: pos./neg.
Henvender sig ved mistanke om præeklampsi, mindre liv eller blødning.
Informeret om influenza vaccination:


Overvejelser

 • Begreb
  • GA = gestationsalder
  • FHA = foster hjerteaktion
  • SF = symfyse-fundus mål
  • Mindre liv = en subjektiv følelse hvor kvinden mærker barnet mindre end hun plejer. Forskelligt hvor meget kvinden mærker liv. Skal gerne mærkes dagligt efter uge 25.
 • “%” kan undlades
 • Kilde: Midtbylægerne Silkeborg
  • https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/obstetrik/tilstande-og-sygdomme/svangerskabsomsorg/svangerskabskontrol/
  • https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/hovedstaden/almen-praksis/patientforloeb/forloebsbeskrivelser-icpc/w-svangerskab-foedsel-svangerskabsforebyggelse/svangreomsorg/