3. Svangreundersøgelse (uge 32)

GA:
Velbefindende. Mærker dagligt liv. Samtale ang. fødsel og barselsperioden. Ikke problemer med frekvente plukke veer.
Afviser symptomer på præeklampsi: ingen epigastrielle smerter, ikke hurtigt opståede ødemer eller synsforstyrrelser.
Værdier:
Ustix:
Ingen ødemer. Normalt FHA.
BT:
Vægt:
SF-mål:
Informeres omkring 5 ugers uns. af barnet samt 8 ugers postpartum uns. af moderen. Informeres omkring hev. til fødegangen ved mindre liv.


Overvejelser

 • Begreber
  • GA = gestationsalder
  • FHA = fosterhjerteaktion
  • SF = symfyse-fundus mål
 • Kilde: Midtbylægerne Silkeborg
  • https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/obstetrik/tilstande-og-sygdomme/svangerskabsomsorg/svangerskabskontrol/
  • https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/hovedstaden/almen-praksis/patientforloeb/forloebsbeskrivelser-icpc/w-svangerskab-foedsel-svangerskabsforebyggelse/svangreomsorg/