ADHD, årskontrol

%Diagnose stillet af:
Symptomer:
Søvn:
Faglig og social funktion:
Kardielle symptomer:
%MDI:
%ADHD vedligeholdelsesskema (IRF):
%Selvvurderet helbred:
BT:
Vægt:
Fortsat indikation for behandling/behandlingseffekt:
Næste kontrol: ½ år til BT kontrol.
Aftale om receptfornyelse:


Overvejelser

  • “%” kan undlades
  • Husk afstem FMK
  • Husk receptfornyelse
  • Kilde: Midtbylægerne Silkeborg