Akut ekstremitetsiskæmi

Anamnese:
Akut indsættende hvilesmerter i højre/venstre OE/UE lokaliseret til [lokalisation]. Debut kl [indsæt]. Ekstremiteten føles kold.
Benægter / angiver parese og føleforstyrrelse.
Risikofaktorer/disponerende faktor: [indsæt].

Objektivt:
AT: Kronisk medtaget, smertepåvirket.
St.p: Vesikulær resp. bilat uden bilyde.
St.c: Regelmæssig hjerteaktion = pp, ingen mislyde.
Højre/Venstre OE/UE: Bleg og kølig. Termogrænse sv.t. [lokalisation]. Palpatorisk uøm / øm muskulatur sv.t. [lokalisation]. [Beskriv pulsforholde + kapillærrespons]. Ingen parese eller føleforstyrrelser / [beskriv parese / føleforstyrrelse].

Plan:


Overvejelser

 • Begreber/definitioner:
  • Akut iskæmi = Ophørt blodforsyning til en legemsdel
  • OE: overekstremitet
  • UE: underekstremitet
 • OBS:
  • Vurder de 5 P’er:
   1. Pain (smerte)
   2. Pallor (bleghed)
   3. Pulselessness (manglende puls)
   4. Paraesthesia (føleforstyrrelser)
   5. Paresis (lammelse)
  • Ætiologi/disponerende faktorer:
   • Akut embolisering eller trombosering: AFLI/AFLA, AKS, hjerteklapfejl, aterosklerotisk plaqe, perifer aneurisme, traume, systemisk sygdom (kallagenoser)
   • Arotadissektion (afklemning af sidegren)
   • Popliteal entrapment
   • Hyperkoagulabel tilstand: dehydrering, hæmokoncentration og/eller polycytæmi
  • Lokalisation: underekstremiteterne > overekstremiteterne.
  • Risiko-faktorer: alder, mænd, rygning, hypertension, diabetes, hyperkolesteroslæmi, kronisk nyreinsufficiens, fejlfix
  • Sværhedsgraden bestemmes ud fra graden af
   • Parese
   • Føleforstyrrelse
 • Ydeligere informationer: