Ansigtstraume (inkl. næse)

Anamnese: 
[alder] årig m/k, kendt med [relevant sygdom]. Ikke i AK eller trombocythæmmende behandling. [Beskriv traumet]. Ikke forudgået af krampeanfald eller synkope. Ikke bevidstløs / bevidstløshed i [tid]. Ingen amnesi / amnesi for episoden men husker efterforløbet fint. Episoden er ikke observeret af tredjepart. Klager over smerter sv.t. [indsæt]. VAS [indsæt]. Ingen blødning/likvoré fra øre/næse. 
Adspurgt angiver pt ingen hovedpine, lysskyhed, kvalme, opkast, svimmelhed, synsforstyrrelser, kraftnedsættelse eller føleforstyrrelser. Ingen følelse af skævt sammenbid. Intakt tetanus.

Objektivt:
AT: god, ikke akut påvirket. VKO, GCS 15. 
Øjne: Runde, egale med naturlig reaktion for lys. Ingen enophthalmos, sløret- eller dobbeltsyn. Normale øjenbevægelser ved H-konfiguration. Ingen periorbital misfarvning.
Kranium: Ingen misfarvning, hævelse, fejlstilling eller sår/lacerationer. Ingen konturspring.
Næse: Ingen epistaksis. Intet septumhæmatom.
Cavum oris: Ingen sår, hævelse eller blødning. Ingen synlig tandskade el. rokkeømhed af tænder. Normalt sammenbid. 
Cervicale columna: ingen ømhed, normal aktiv og passiv bevægelse. 
Neurologisk: CN II-XII i.a. Bevaret sensorisk og motorisk funktion sv.t. OE og UE. 
Vitale værdier: BT, P, RF, SAT. 

Plan:


Overvejelser

  • Observer for hæmatomer: Brillehæmatom/monokelhæmatom eller ‘battle sign’/post aurikulær hæmatom → obs basis cranii fraktur → CT-ansigtskelet + cerebrum. 
  • F. orbita pars inferior (blow out) / F. ossis zygomaticus / F. ossis maxillae (obs ofte bilat.) F. ossis mandibulae (obs sammenbid) → CT →  kontakt kæbekirurgisk.
  • På løs indikation CT-cerebrum / CT-ansigtsskelet.
  • Udvidet neurologisk undersøgelse.
  • Åben fraktur → antibiotika.
  • F. Nasi → afhævning → ØNH ambulatorium / praktiserende ØHN.