Blood patch

I LA i siddende position på niveau L1/L2 findes epiduralrummet sterilt vha. Tuohy 16G med LOR-teknik. LOR ved [antal] cm. Ingen aspiration af blod eller CSF. Der injiceres 15 ml blod fra sterilt anlagt venflon i højre fossa cubiti.
Hovedpine forsvinder umiddelbart. Overvågning ifa. saturation, puls, temperatur.
Alle værdier normale gennem hele proceduren.
Instrueret i teneat lectum i 1-2 timer, dette kan foregå på stamafdelingen.
Glat, ukompliceret procedure.