Brystsmerter

Lang version

Anamnese:
[Alder] årig m/k, kendt med [relevant sygdom] og [kardiovaskulær risikofaktorer]. Akut/snigende brystsmerter med debut [tid]. Konstant/episodisk. Provokeres ved [indsæt]. Lindres ved [indsæt]. Smertevarighed [indsæt]. [Smertekarakter]. Ingen udstråling. Benægter hæmoptyse, hjertebanken, ødemer, synkoper, ortopnø, åndenød, hoste, ekspektoration, feber og rygsmerter. Intet thoraxtraume. Ej foretaget hårdt arbejde/motion forud herfor. Forværres ikke ved fødeindtag (fed mad, kaffe, vin, stærkmad) eller i liggende stilling/natlig. 

Objektivt:
Almen tilstand: hverken akut/kronisk medtaget. VKO. Fri respiration. 
St.p: Vesikulær resp uden bilyde. Ingen dæmpning eller hyperresonans. 
St.c: Regelmæssig hjerteaktion = pp, ingen mislyde. 
Thorax: ingen muskulær ømhed. Intet hududslæt.
Abdomen: Flad, blød og uøm. Ingen organomegali eller udfyldning. Frie og uømme nyreloger. naturlige tarmlyde. 
Crus: Slanke uden rødme, øget kartegning eller dyb læg ømhed. Ingen mistanke til DVT
Værdier: BT, Puls, SAT, RF, Temp. 

Blodprøver: [indsæt] 

EKG: SR, frekvens [indsæt] uden iskæmitegn eller overledningsforstyrrelser.

Plan:

Kort version

Anamnese:
Brystsmerter gennem [tid] med akut/snigende debut. [Smertekarakter] uden udstråling. Konstant/episodisk. Provokeres ved [indsæt]. Ej relateret til fødeindtag eller natlig liggende stilling. Intet thoraxtraume. Benægter muskelskeletalømhed. Ingen hjertebanken, ødemer, synkope, åndenød, hoste, eller ekspektoration. Ej feber. Ingen familiær kardiovaskulær sygdom eller risikofaktorer.

Objektivt:
St.p: Vesikulær resp uden bilyde. 
St.c: Regelmæssig hjerteaktion = pp, ingen mislyde. 
Thorax: ingen muskulær ømhed. Intet hududslæt.  
Abdomen: Blød og uøm. Ingen organomegali.
Crus: Ingen ødem eller DVT-mistanke.
Værdier: BT, Puls. 

EKG: SR, frekvens [indsæt] uden iskæmitegn eller overledningsforstyrrelser.

Plan:


Overvejelser

 • Begreb:
  • Risikofaktorer: rygning, hyperkolesterolæmi, fedme, kendt iskæmisk hjertesygdom, diabetes, familiær hjertesygdom, mandligt køn.
 • OBS
  • ingen ASA eller AK til obs dissektion
  • ingen betablokker eller nitroglycerin til lavtrykket pt obs AKS
  • Røde flag: 
   • Trykkende/knugende smerte udstrålende til arm/hals/kæbe (AMI) samt skærende ryg/flanke/halssmerter (dissektion)
 • Objektive undersøgelser: 
  • Rygundersøgelse ved rygklager, obs facetledssyndrom
 • Parakliniske undersøgelser: 
  • Blodprøver: AKS-tal (TnI), D-Dimer, Hgb, CRP, LKC, nyrevæsketal, levertal, lidpidprofil evt Pro-BNP
  • Billeddiagnostik: Røntgen thorax, CT-thorax, CT-angio, CT-TAB, EKKO.
 • Differentialdiagnoser
  • Angst, hypokondri, intercostal myoser, facetledssyndrom, AKS, stabil angina pectoris, perikarditis, myokardit, endokardit, klapsygdom, arytmi, aortadissektion, malign/meget højt blodtryk, pneumoni, pleurit, lungeemboli, cancer, pneumothorax, costafraktur, sternumfraktur, GERD, øsophagitis, gastritis, perforeret ulcus, galdestensanfald, herpes zoster.
 • Kilder:
  • https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/hjerte-kar/symptomer-og-tegn/brystsmerter/