Centralt vene kateter

I LA anlægges 3-lumen CVK med UL-vejledt steril teknik ad modum Seldinger. Nål og guidewire visualiseres velbeliggende med UL. Ingen arytmier. Guidewire fjernes in toto. Frit frem- og tilbageløb på alle ben.
Kan tages i brug når der foreligger RU-thorax som bekræfter placering.


✅ Godkendt af: Jost Dietmar Schlegel – Speciallæge i Anæstesi


Overvejelser

 • Indikationer:
  • indgift af parenteral ernæring, kemoterapi eller vævstoxiske lægemidler.
  • Manglende IV-adgang.
  • Stor mængde / forskellig indgift af medicin.
 • Komplikationer:
  • Pneumothorax
  • Nerveskade
  • Accidentiel arteriepunktur og deraf blødning og hæmatom
 • Kontraindikationer:
  • INR være > 1,5 og Trombocyttal < 40 mia/L.