Diabetes, årskontrol

Debutår:
Symptomer: Ingen angina, synkope, hypoglykæmi tilfælde (ved insulin), insulinpuder.
Øjenundersøgelse:
Fodundersøgelse:
Tegn til neuropati:
Kommentarer til paraklinik:
KRAM:
EKG:
Plan:
%Aftalte målværdier: HbA1c < , LDL < 2,5 , Hj-BT< 130/80 (+80 år < 145/85)
Informeret om at holde pause med Metformin/SGLT2 ved akut sygdom.
Årskontrol ved: Læge / Sygeplejeske
Antal undersøgelser per år:
Tid til næste undersøgelse udleveret
Indforstået med overstående + samtykker


Overvejelser

  • Ved komorbid iskæmisk hjertesygdom og/eller ved verificeret alb/crea ratio >30: Overvej tillæg af SGLT-2 eller GLP-1, (hvis ikke velreguleret hba1c)
  • “%” kan undlades
  • Husk afstem FMK
  • Husk receptfornyelse
  • Kilde: Midtbylægerne Silkeborg