Dyb venetrombose (DVT)

Lang version

Anamnese:
[Alder] årig k/m, kendt med [relevant sygdom + risikofaktorer]. Hævelse/smerter (evt. varme, rødme og nedsat funktion) sv.t. hø/ve UE. Provokeret af gang, lindres i hvile. Benægter åndenød, hoste, hæmoptyse, brystsmerter, træthed, nattesved, feber og vægttab.

Objektivt:
AT: Ikke akut medtaget. Fri respiration. VKO.
Hud: varm og tør.
Lymfeknuder: Ingen adenit occipital, submandibulært, SCM, claviculært, inguinalt, eller aksilært.
St.p: Vesikulær resp bilat uden bilyde.
St.c: Regelmæssig hjerteaktion = pp, ingen mislyde.
Abdomen: Flad, blød og indolent. Ingen organomegali eller udfyldning. Frie og uømme nyreloger. Ingen hernie. Naturlige tarmlyde.
Underekstremitet [hø/ve]: 10 cm under tuberositas tibia måles omfanget af hø ben: [cm] og ve ben: [cm] ben. Synlig hævelse op til [lokation]. Pitting ødem. Ingen øget kartegning. Ingen ømhed langs de dybe vener.
Værdier: BT, Puls, SAT, RF, Temp.

Blodprøver: [indsæt]

EKG: SR, frekvens [indsæt] uden iskæmitegn eller overledningsforstyrrelser.

Plan:

Kort version

Anamnese:
Hævelse/smerter af [ve/hø] underekstremitet gennem [antal] dage. Oplever smerte men ingen varme og rødme. Ej været immobil i tiden op til hævelsen. Ikke tidligere haft DVT. Ikke kendt med kræft. Benægter åndenød, hoste, hæmoptyse, brystsmerter.

Objektivt:
St.p: Vesikulær resp bilat uden bilyde.
St.c: Regelmæssig hjerteaktion = pp, ingen mislyde.
Ve/Hø ben: 10 cm under tuberositas tibia måles omfanget af hhv. hø ben: [cm] og ve ben: [cm] ben. Synlig hævelse op til [lokation]. Pitting ødem. Ingen øget kartegning. Ingen ømhed langs de dybe vener.
Værdier: SAT, RF

Plan:


Overvejelser

 • Begreber/definitioner:
  • DVT = dyb vene trombose.
  • LE = lungeemboli.
  • DVT + LE = venøs trombeembolisme (VTE)
 • OBS
  • Wells score kan bruges til at vurdere risikoen for DVT og LE.
  • DVT kan udvikle sig til LE.
  • Op imod 50% af DVT har LE.
  • 5-10% med nydiagnosticeret DVT har occult cancer.
  • VTE = tredje hyppigste kardiovaskulære dødsårsag (foruden AMI og apoplexi)
  • Komplikationer
   • Post-trombotisk syndrom.
   • Infektion.
   • Eksem.
 • Parakliniske undersøgelser/prøver:
  • Blodprøver: D-dimer, evt. blodbillede, nyrevæsketal, levertal og infektionstal.
  • Specielle blodprøver:
   • D-dimer (god negativ prædikativ værdi → 97% sensitiv, 45% specificitet).
   • Evt. occult cancer pakke.
  • Billeddiagnostik:
   • Ultralyd af UE, CT-angio af thorax (ved LE mistanke), CT-angiografi (ved mistanke om perifer arteriel iskæmi).
 • Diagnostisk tankegang:
  • Disponerende faktorer:
   • Akut udløsende/temporære:
    • Fraktur, infektion, traume, operation (sidste 1-3 måned), p-piller, graviditet, postpartum, immobilisering og dehydrering.
   • Permanente, erhvervede:
    • Høj alder, svær overvægt (BMI >35), venøs insufficens, autoimmun sygdom, myeloproliferativ sygdom, tidl. venøs trombose, kræftsygdom, paralyse/parese af UE, inflammatorisk tarmsygdom, kronisk immobilsering.
   • Permanente, kongenitte:
    • Trombofili (specielt ptt der er yngre end 50 år), faktor V Leiden mutation, protrombin mutation
   • Idiopatisk:.
  • Anvend Well’s score til risiko stratificering.
 • Differentialdiagnoser
  • Overfladisk tromboflebit, erysipelas/infektion, akut bløddelsskade, fibersprængning, rumperet bakerscyste, ødem/hjertesvigt, posttrombotisk syndrom, arteriel emboli / akut arteriel insufficens, nyresygdom/nefrotisk, venøs insufficiens, hæmatom, kompartmentsyndrom, fraktur, hypoproteinæmi, poplitea aneurisme, farmaka, lymfødem, prætibialt myxødem.
 • Kilder
  • https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/hjerte-kar/tilstande-og-sygdomme/tromboembolisk-sygdom/dyb-venetrombose-dvt/
  • https://nbv.cardio.dk/lungeemboli