Epilepsi / kramper

Lang version

Anamnese:
[Alder] årig k/m, kendt med [relevant sygdom + dispositioner]. Angiver krampeanfald. [Beskriv anfald]. Forudgået / Ej forudgået af aura i form af [beskriv]. Amnesi for episoden, vågner op ca [tid] efter. Ej observeret / Observeret af tredjepart. Postiktal i efterforløbet. Benægter / angiver urin / fæces afgang / tungebid. Ingen provokerende årsag op til anfaldet / provokeret af [indsæt].

Objektivt:
AT: Hverken akut/kronisk medtaget. Fri respiration. GCS [3-15].
Hud: varm og tør, intet udslæt.
Øjne: Runde egale pupiller med naturligt reaktion for lys. Normal H-konfiguration.
Cavum oris: Normale slimhinder uden læsioner, ej tungebid.
Collum: Ikke NRS.
St.p: Vesikulær respiation bilat uden bilyde.
St.c: Regelmæssig hjerteaktion = pp, ingen mislyde.
Neurologisk: Ingen dysartri eller afasi. CN II-XII; i.a. Gangfunktion; i.a. Egal normal kraft, sensorik og tonus svt. OE og UE. Normal akilles, patella, biceps og triceps refleks, negativ babinski. Normal FNF. Normal strakt-arm-test. Ingen dysdiakokinese.
Værdier: BT, Puls, SAT, RF, Temp.

Blodprøver: [indsæt]

EKG: SR, frekvens [indsæt] uden iskæmitegn eller overledningsforstyrrelser.

Plan:

Kort version

Anamnese:
Ikke kendt eller disponeret for epilepsi. Angiver krampeanfald. [Beskriv anfald]. Ej forudgået / Forudgået af aura i form af [beskriv]. Amnesi for episoden, vågner op ca [min] efter. Ej observeret / Observeret af tredjepart part. Postiktal i efterforløbet. Benægter / angiver urin / fæces afgang / tungebid. Ingen provokerende årsag op til anfaldet / provokeret af [indsæt].

Objektivt:
AT: God. Fri respiration. GCS [3-15].
Hud: varm og tør
Øjne: Runde egale pupiller med naturligt reaktion for lys. Normal H-konfiguration.
Cavum oris: Normale slimhinder uden læsioner, ej tungebid
St.p: Vesikulær respiation bilat uden bilyde.
St.c: Regelmæssig hjerteaktion = pp, ingen mislyde.
Neurologisk: Ingen dysartri eller afasi. CN II-XII; i.a. Gangfunktion; i.a. Egal normal kraft, sensorik og tonus svt. OE og UE. Normal FNF. Normal strakt-arm-test.

Blodprøver: [indsæt]

EKG: SR, frekvens [indsæt] uden iskæmitegn eller overledningsforstyrrelser.

Plan:


Overvejelser

 • Begreber/definitioner:
  • Diagnosen skal opfylde mindst ét af følgende kriterier:
   • To uprovokerede epileptiske anfald med over 24 timers interval.
   • Ét epileptisk anfald samt en sandsynlighed over 60 % for endnu et epileptisk anfald
   • Kliniske og parakliniske data der opfylder kriterierne for et epileptisk syndrom.
  • Postiktal = træthed/konfusion efter anfald
  • Provokerende faktorer: Stof, træthed, stress, alkohol, abstinens, mangel på væske el. mad.
 • OBS:
  • Kørselsforbud
  • Hvis pt får antiepileptika → spørg til compliance – tager pt sin medicin, som han / hun skal?
  • Øjen og hoveddrejning næsten patogonomisk for epilepsi – tages ofte for gode vare af tredjepart, spørg dem gerne.
 • Parakliniske undersøgelser/prøver:
  • Blodprøver:
   • Almene blodprøver (differentialdiagnostisk + udløsende årsag): Infektionstal, hæmatologi, nyrevæsketal, levertal.
  • Specielle blodprøver:
   • A-gas → forøget laktat tyder på epileptisk anfald
   • Serum-antiepileptikum (hos i forvejen medicinsk behandlet patienter), f.eks S-lamotrigen
    • Bruges til at vurdere om pt får den rigtige dosis og om pt er komplient i sin medicinering
  • Billeddiagnostik:
   • CT / MR (cerebral patologi)
  • Andre:
   • EEG (mest specifikke uns. ifht. epilepsi)
   • EKG (differentialdiagnostisk)
 • Tiltag til plan:
  • ABCDE
  • Stop kramper med antiepileptikum / benzodiazepiner i refraktære doser. Se NNBV.dk
  • Førstegangskramper → hospital → neurologisk/akutmodtagelse
 • Differentialdiagnoser
  • Synkope, psykisk non-epileptisk anfald (PNES), cerebrovaskulær sygdom, familiær hemiplegisk migræne, søvnforstyrrelser, hypoglykæmi, bevægeforstyrrelse, natlig mareridt, hyperventilation, narkolepsi
 • LINKS: