Femoralis blokade

I steril, UL-vejledt procedure lægges vha. 22g nål femoralisblokade med 20 ml ropivacain 7,5 mg/ml. Ingen aspiration af blod. Ingen paræstesier. Ingen perforation af nerven, eller kar. Glat procedure.


✅ Godkendt af: Jost Dietmar Schlegel – Speciallæge i Anæstesi


Overvejelser

 • Indikationer:
  • Smerter fra hofteled, forsiden af låret, patella, quadriceps-senen, femur og knæled.
 • Komplikationer:
  • Nerveskade (1/4000), ofte parastæsi som varer 6-12 måneder.
  • Intraversal injektion af lokalanalgetika samt overdosis.
   • CNS:
    • Snurren i tunge og læber, eufori, svimmelhed, synsforstyrrelser, konfusion, muskeltrækninger, bevidstløshed og kramper.
   • Kardielle:
    • Arrytmi, bradikardi, hjertestop.
 • Kontraindikationer:
  • Infektion over instiksstedet
  • Allergi over for lokalanalgetika
 • Kilde
  • Lars S. Rasmussen og Jacob Steinmetz. “Anæstesi”.