Frossen skulder

Anamnese:
Snigende smerter sv.t. hø/ve skulder igennem [tid]. Ingen hvilesmerte / Hvilesmerter og natlige smerter. Nedsat bevægelighed. Ej udsat for traume / Traume i form af [beskriv]. Ingen overbelastning. Ej kendt med diabetes, stofskiftesygdom, reumatoidlidelse eller tidligere frossen skulder.

Objektivt:
Hø/Ve skulder: Ingen synlig atrofi / atrofi sv.t. deltoideus/scapula-muskulaturen. Ingen deformitet. Palpatorisk ømhed sv.t. coracoide område. Nedsat aktiv og passiv bevægelse primært ved udadrotation, abduktion og fleksion, men også mindre grad ved extension, adduktion og indadrotation. Bevaret neurovaskulære forhold.

Plan:


Overvejelser