Hofte-, bækken- og lyskeskade

Skadestue

Anamnese: 
[alder] årig m/k, kendt med [relevant sygdom], ikke i AK eller trombocythæmmende behandling. [beskriv traumet / forløb]. Nu smerte sv.t. hø/ve [indsæt]. VAS [indsæt]. Har ikke pådraget sig slag til hoved eller columna. Benægter synkope. Intakt tetanus. 

Objektivt: 
AT: Ikke akut eller kronisk medtaget. VKO. Fri og rolig resp. 
Bækken inkl. hø/ve hofte: Ingen synlig forkortning af UE eller fejlstilling. Ingen hævelse eller misfarvning. Intakt hud. Direkte øm sv.t. [indsæt]. Femur og tuber ischiadicum uømt. Ingen indirekte ømhed, kan støtte / kan ikke mobiliseres for at støtte på UE. Ingen smerter i bækken ved kompression i AP- eller lateralplan. Ingen rotationsømhed i hoften. Normal aktiv bevægelse. Neurovaskulære forhold intakt.
Vital værdier: BT, Puls, SAT, RF.

Røntgen: [indsæt]  

Blodprøver: [indsæt]

Almen praksis

Anamnese:
Smerter i hoften gennem [tid]. Opstået akut/snigende. Forsøgt [behandling] uden effekt/god effekt. Smerte lokaliseret [foran, lateralt, bagtil]. Ingen smerter ved gang. Dyrker ej sport. Provokeres ved [indsæt]. Lindres ved [indsæt]. Benægter feber, vægttab, natlige smerter og nattesved.

Objektivt:
Ingen synlig asymmetri eller atrofi. Ingen smerter ved palpation af ant. spina iliaca, trochanter, SI led, adductor muskulaturen eller over psoas. Gluteal region, eller proximale hamstring uømme. Ingen smerter ved aktiv bevægelighed, kan flektere og ekstendere fuldt uden smerter eller snapping. I 90 graders fleksion findes fin indadrotation og udadrotation uden smerter.


Overvejelser (skadestue)

 • Blodprøver: hgb, eGFR, kreatinkinase, myoglobin, kreatinin, natrium, kalium
 • Forkortning og udadrotation → obs hoftenær fraktur.
 • Forkortning og indadrotation → obs luxation i hoften. 
 • Der kan stå flere liter blod i låret og i bækkenet (evt. + dehydratio) → C problem
 • Inguinale smerter eller ømhed sv.t. tuber ischiadicum→ obs ramus fraktur.
 • Hoftenære brud = høj mortalitet → hurtig diagnostik og behandling inkl. tilstødende medicinske problemstillinger.
 • Ligget længerevarende → obs rhabdomyolyse → tag myoglobin og kreatinkinase.
 • Hvis fald → afdæk årsag (overvej faldudredning). Eksempler: 
  • Kardiologisk → arytmi, synkope, klappatologi ect.
  • Neurologisk → epilepsi, infarkt ect.
  • Vasovagal.
  • Ortostatisme.
  • Snublefald.
 • Hoftebrud ved lavenergitraume → definitorisk osteoporose.
 • Specialundersøgelser
  • FADIR (Femoral acetabulær impingement).
  • FABER (si-leds patologi).
  • FADER-R (GTPS).
 • EKG
 • 2x Venflon.

Overvejelser (almen praksis)

 • Obs
  • Nedsat fleksion <115 grader, nedsat indadrotation <15 grader, morgenstivhed → artrose.
  • Drenge, overvægtig, halten, tiltagende smerter → epifysiolyse → rtg (AP + Lauenstein projektion)
 • Tests
  • Special funktionsundersøgelse
   • Thomas position (iliopsoas)
   • FADIR (femoral acetabulær impingement)
   • FABER (si-leds patologi)
   • FADER-R (GTPS)
 • Links
  • https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/ortopaedi/symptomer-og-tegn/hofte-baekken-og-lyskesmerter/