Hypertension, ambulatorie kontrol

Anamnese:
Siden sidst: [indsæt]
Ingen hovedpine, synsforstyrrelser, åndenød, epistaxis, eller ødemer. Ingen kardielle klager, ortostatisme eller svimmelhed. Ej stresset.
Medicin: Tager sin medicin. Ingen bivirkning.
Alkohol: [indsæt]
Rygning: [indsæt]
Motion: [indsæt]
Kost: [indsæt].

Objektivt:
Ernæringstilstand: [indsæt], Vægt [indsæt], BMI: [indsæt]
St.p: Vesikulær resp bilat uden bilyde.
St.c: Regelmæssig hjerteaktion = pp, ingen mislyde.
Ekstremiteter: Ingen ødemer.
Hjemme-BT: [indsæt].

Blodprøver: Lipidprofil og nyretal tilfredsstillende. Ikke sukkersyge.
Albumin/creatininratio: [indsæt]

Plan:
Behandlingsmål:
Medicinjustering:
Næste kontrol: [indsæt]. Tid medgivet.
FMK afstemt. Recepter ok.


Overvejelser

 • Begreber/definitioner:
  • Typer
   • Essentiel hypertension = multiple faktorer, såsom arv, miljø
   • Sekundær hypertension = Solitær årsag
 • OBS:
  • Disponerende faktorer:
   • Arv, overvægt, stort alkoholforbrug, stort saltindtag, stort lakridsindtag, kaffe, fysisk inaktivitet, stress, søvnapnø, specifikke somatiske sygdomme (f.eks. cushing, fibromuskulær dysplasi, nyresygdom, coarctatio arota, fæokromocytom osv).
  • Anamnestisk afdæk
   • Familiær disposition til kardiovaskulær sygdom, hypertension, diabetes, hyperkolesterolæmi og nyresygdom.
   • Kendt kardiovaskulær sygdom, diabetes, nefropati eller inflammatoriske sygdomme, herunder svær psoriasis, rheumatoid arthritis og arthritis urica. Komorbiditeten har betydning for behandlingsindikation og behandlingsvalg.
   • Risikofaktorer og forhold, der påvirker blodtrykket: Tobak, alkohol, overvægt, stress, smertetilstande, medicin (fx NSAID, p-piller, immunosuppressiva, mineralocorticoider, parkinson-medicin, mao-hæmmere), lakrids, saltindtag samt søvnapnø.
 • Parakliniske undersøgelser/prøver:
  • Blodprøver:
   • Elektrolytter, nyretal, thyroideatal, hæmoglobin, levertal, glukose, HbA1C, lipidstatus.
  • Specielle blodprøver:
   • p-Aldosteron, p-renin (obs hyperaldosteronisme)
    • husk pause med medikamenter, der øger / sænker overstående.
   • Dexametason suppressionstest (obs cushing)
   • P-methoxy-catecholaminer gruppe (obs fækromocytom)
  • Billeddiagnostik:
   • Renal ateriografi / CT med kontrast / MR (obs nyrearterestenose)
  • Andre:
   • Døgnblodtryksmåling
   • Hjemmeblodtryksmåling, systematisk (3 dage i træk med 3 målinger morgen + aften)
   • U-stix (blod / protein, som tegn på nyresygdom)
   • Urin-Albumin/Creatinin ratio, tegn på nyreskade
 • Diagnostisk tankegang:
  • Essentiel hypertension (multiple faktorer, f.eks prædisposition, livsstil mm.)
  • Sekundær hypertension
   • Nyrearteriestenose (hyppigste sekundær årsag)
   • Primær hyperaldosteronisme f.eks binyrebarkadenom (Conns syndrom), obs lavt kalium
   • Fækromocytom
   • Cushings syndrom
   • Coarctatio aorta
   • Kronisk nyresygdom
  • Mistænkt sekundær hypertension ved:
   • Behandlingsrefraktær hypertension på trods af 3 præparater eller mere i maksimal anbefalet dosis – man bør dog være opmærksom på compliance
   • Pludseligt dysreguleret blodtryk hos vanligvis velreguleret patient
   • Hypertension hos yngre patienter (< 40 år)
   • Meget højt blodtryk (≥ 180/110 mmHg ved gentagne målinger).
 • Tiltag til plan:
  • Behandlingsindikation jf. SCORE
  • God illustration til at forklare patienter effekt af behandling (anvend calculator på hjemmesiden, f.eks. LIFE-CVD-model)
  • Non-medikamentielt
   • Rygestop, vægttab, kostvaner, motion, nedsættelse af kalorie-, alkohol-, lakrids- og saltindtag.
  • Medikamentielt (se regionale vejledninger, afhænger bl.a af alder, komorbiditet)
   • Thiazider, ACE-hæmmer, Angiotensin II receptor hæmmer, calciumantagonister,
   • Evt. betablokker, alfablokker, spironolacton, anden diuretika
  • Behandlingsmål
   • Afhænger af komorbiditet og alder, men også om det er døgnblodtryk, konsulationsblodtryk eller hjemmeblodtryk.
   • Tommelfingerregel ved systematiske hjemmeblodtryksmåling eller døgnblodtryksmåling
    • <80 år → 120-135 mmHg / 70-85 mmHg
    • ≥80 år → 130-145 mmHg / intet fastlagt diastolisk
    • Hjertekarsyg, højrisiko, nyrersyg, diabetes → 120-130 mmHg / 70-80 mmHg
 • Links: