Kirurgisk pleuradræn

Procedurekode: GAA10 anlæggelse af pleuradræn + [sideangivelse].

Indikation: [Indsæt begrundelse for anlæggelse af pleuradræn]. PT er informeret om ricisi ved proceduren herunder smerter, skade på omkringliggende organer, infektion, blødning, arvævsdannelse, langvarig luftlækage og nerveskade. PT samtykker til proceduren.

Operatør: [indsæt navn].

Tid + lokalisation: Starttidspunkt [klokken]. Sluttidspunkt [klokken]. [Sted for proceduren].

Procedure: Intercostalrum 4 på højre/venstre side identificeres og afsprittes. I forreste axillærlinje IC 4 anlæggelse 15 ml xylocain 10 mg/ml først i subcutis, herefter på overkanten af costa 5 og på pleura. I steril procedure og under afdækning gøres skrap incision ud for undersiden af costa 5. Men pean stum dissektion til overkanten af costa 5. Pleura brydes. Digitalt sikres frit pleura. Der indføres [18-34] french pleuradræn. Tilsluttes REDAX kassette / Thopaz. Luft/bobler ved hoste og oscillere. Fæstes med U-sutur [suturtype]. Sættes ydeligere [1-2] enkelsutur [suturtype] ved incisionen. Bandageres på vanlig vis.

Postoperative ordinationer:
Rp. røntgen thorax mhp. drænplacering.
Rp. indlæggelse til observation.
Rp. Smertestilling: Pamol 1g x4, ibumetin 400 mg x3 og pantoprazol 20 mg x1. PN morfin 5 mg maks x4.
[Evt andre ordinationer]


Overvejelser:

 • Indikation: pneumothoax, hæmothorax, hydrothorax, pleuraempyem, torakotomi/torakoskopi.
 • Drænet tilsluttes
  • Topaz med 5 cm sug (evt mere afhængigt at klinikken?)
  • REDAX drænkasset med 45 ml sterilt vand (vandlås)
 • Obs
  • Kylos: Lymfevæske
  • Subkutan emfysem: obs placering af sidste drænhul? Evt behov for ascendering af dræn, jelonet, eller ekstra sutur.
  • Uforventet luftproduktion:
   • Falsk luft/utæthed omkring drænincisionen. Evt anlæggelse af jelonet eller ekstra sutur.
   • Falsk luft fra samlestedet mellem dræn og canister/beholder.
   • Læsion på lungen?
 • Drænseponering: Gøres med patient i sideleje. U-sutur opklippes. PT holder vejret og i et træk seponeres drænet og U-suturen strammes og bindes. Sterilt plaster over. Sutur fjernes efter 8-10 dage. Der bestilles røntgen thorax 2 timer efter drænseponering (før ved respiratoriske symptomer).