Knæsmerter, non-traumatisk

Lang version

Anamnese:
Akut / Snigende atraumatisk smerte i højre / venstre knæ gennem [tid]. VAS [1-10]. Smerter udløses af [angiv]. Ingen hævelse eller rødme. Benægter belastningstriade, natlige smerter, forlænget morgenstivhed og aflåsningsfænomen. Ingen smerte ved trappegang eller hop. Ingen anden ledhævelse eller ledsmerte.
Ingen tidligere knætraume/operation. Ingen overblastning. Ingen familiær ledsygdom. Ingen kendte ledsygdomme.

Objektivt:
Hø/Ve knæ: Normal gang. Ingen hævelse, misfarvning eller fejlstilling. Ingen quadricepsatrofi eller temperaturforskel. Direkte øm svt [indsæt]. Ingen palpabel ømhed i resten af knæ eller fossa poplitea. Ingen indirekte ømhed. Ingen anslag af patella. Stabil ACL, PCL, LCL og MCL. Indskrænket ekstension og fleksion grundet smerter. Intet mekanisk stop. Ingen strepitus. Thessaly test uden smerter. Normale neurovaskulære forhold.

Kort version

Anamnese:
Akut / snigende atraumatisk smerte i højre / venstre knæ gennem [tid]. Provokeres af [indsæt]. Ingen smerte ved trappegang eller hop. Ingen hævelse eller rødme. Benægter belastningstriade, natlige smerter, længerevarende morgenstivhed og aflåsningsfænomen. Ingen anden ledklage.
Ingen tidligere knætraume/operation eller overbelastning. Ingen kendte ledsygdomme.

Objektivt:
Hø/Ve knæ: Normal gang. Ingen hævelse, misfarvning eller fejlstilling. Ingen quadricepsatrofi eller temperaturforskel. Direkte øm svt [indsæt]. Resterende knæregion uøm. Ingen indirekte ømhed. Ingen anslag af patella. Stabile led- og korsbånd. Indskrænket ekstension og fleksion grundet smerter. Intet mekanisk stop. Ingen strepitus. Thessaly test uden smerter. Normale neurovaskulær forhold.


Overvejelser

 • Objektive undersøgelse:
  • Korsbåndstest
   • Lachmans test: PT i rygleje, knæ flekteres 20°, den ene hånd griber om distal Temur, den anden hånd om proksimal Tibia. Tibia skubbes frem og tilbage for at afløse løshed og test for mekanisk stop i AP-planet/sagittalplanet.
   • Skuffetest/-løshed: PT i rygleje, knæ flekteres cirka 90° således fodlslåen er i lejet. Sæt dig på foden. Tag fat om crus og skub Tibia frem og tilbage.
    • Ved PCL læsion kan tibia skubbes bagud.
   • Posterior step off.
    • Ved PCL læsion kan tibia være gledet bagud.
  • Kollateral-ligament test
   • Valgus/varus stress / sideløshed: PT i rygleje. Knæ flekteret 20°. En hånd griber om crus, den anden hånd applicere enten medialt eller lateralt over knæledet og applicere et stress/tryk (medial stress = varus stress = LCL stabilitet / lateral stress = valgus stress = MCL stabilitet).
  • Menisktest
   • Thessaly test: PT stående på et ben og understøttes af undersøgeren ved at holde i hånden. PT bøjer cirka 20° i det støttende knæ og roterer skiftevis indad/udad. Mediale smerter = medial menisk / laterale smerter = lateral menisk.
   • Apleys test: PT i bugleje. Knæ flekteret 90°. Applicere tryk i crus længderetning mod lejet. Crus vrides/roteres roligt indad/udad. Mediale smerter = medial menisk / lateral smerter = lateral menisk.