KOL, årskontrol

Diagnoseår:
FEV1:
Antal årlige excacerbationer:
MRC:
GOLDstadie:
Seneste billedediagnostik:
Almentilstand (herunder om vægten er stabil):
Rygerstatus:
%Komorbiditet:
%Ekstremiteter:
%st. p. et c.:
Indikation for DXA scanning? (FEV1<50% el ryger):
Henvist til kommunal rehab (let til middelsvær KOL):
Selvbehandlingsplan ved excacerbationer aftalt:
Pneumo + influ vac:
Medicinændringer:
Kontrol igen om:


Overvejelser

 • MRC skala:
  • MRC 1: Jeg får kun åndenød, når jeg anstrenger mig meget.
  • MRC 2: Jeg får kun åndenød, når jeg skynder mig meget el. går opad en lille bakke
  • MRC 3: Jeg går langsommere end andre på min egen alder og jeg er nødt til at stoppe op for at få vejret, når jeg går frem og tilbage.
  • MRC 4: Jeg stopper op for at få vejret efter ca. 100 m el. efter få min. gang på stedet.
  • MRC 5: Jeg har for meget åndenød til at forlade mit hjem, eller jeg får åndenød, når jeg tager mit tøj på el. af.
 • KOL grad (GOLD A-D)
  • A: MRC 1-2 og FEV1 >50% og > exacerbationer
   • Behandling: kort- eller langtidsvirkende bronchodilatator
  • B: MRC 3-5 og FEV1>50% og <2 exacerbationer
   • Behandling: Langtidsvirkende bronchodilatator, evt. både LABA og LAMA.
  • C: MRC 1-2 og FEV1<50% og/eller 2+ exacerbationer
   • Behandling: Langtidsvirkende bronchodilatator og evt. steroid.
  • D: MRC 3-5 og FEV1<50% og/eller 2+ exacerbationer
   • Behandling: Langtidsvirkende bronchodilatator (evt. kombination), steroid og evt. pDE4 hæmmer.
 • “%” kan undlades
 • Husk afstem FMK
 • Husk receptfornyelse
 • Kilde: Midtbylægerne Silkeborg og Lægerne i Svenstrup