Migræne

Lang version

Anamnese:
[Alder] årig k/m, kendt med [relevant sygdom + familiær migræne]. Velkendt / Ny hovedpine. Debut for [timer] siden. Angiver ensidig, pulserende, gradvist indsættende, forværres af aktivitet. VAS [0-10]. Ledsages af fotofobi og kvalme. Forudgået af aura [beskriv] / ingen aura.
Benægter kraftnedsættelse, styringsbesvær, føleforstyrrelser, synsforstyrrelser og talebesvær.

Objektivt:
AT: Smertepåvirket. VKO.
Hud: varm og tør, ingen petekier
Øjne: Runde egale pupiller med naturligt reaktion for lys. Normal H-konfiguration.
Collum: Ikke NRS.
Neurologisk: Ingen dysartri eller afasi. CN II-XII; i.a. Gangfunktion; i.a. Egal normal kraft, sensorik og tonus svt. OE og UE. Normal akilles, patella, biceps og triceps refleks, negativ babinski. Normal FNF. Normal strakt-arm-test. Ingen dysdiakokinese.
Værdier: BT, Puls, Temp.

Blodprøver: [indsæt]

Kort version

Anamnese:
Velkendt / Ny hovedpine, debut for [timer] siden. Familiær / Ingen disposition for migræne. Angiver ensidig, pulserende, gradvist indsættende, forværres ved aktivitet, VAS [0-10]. Ledsages af fotofobi, fonofobi og kvalme. Forudgået af aura [beskriv] / ingen aura. Benægter kraftnedsættelse, styringsbesvær, føleforstyrrelser, synsforstyrrelser og talebesvær.

Objektivt:
AT: Smertepåvirket. VKO. Hud: varm og tør Øjne: Runde egale pupiller med naturligt reaktion for lys. Normal H-konfiguration. Collum: Ikke NRS. Neurologisk: Ingen dysartri eller afasi. CN II-XII; i.a. Gangfunktion; i.a. Egal normal kraft, svt. OE og UE. Normal FNF. Normal strakt-arm-test.

Værdier: BT.


Overvejelser

 • Begreber/definitioner:
  • Migræne varer i reglen <24 timer, dog ses det med optil 72 timer
  • Fotofobi = lysskyhed.
  • Fonofobi = lysfølsomhed.
 • OBS:
  • Tvivl om underliggende CNS lidelse → MR / CT cerebrum
  • Diffentierer aura fra permanent iskæmi – hvert aura symptom varer 5-60 min.
  • Migræne uden hovedpine, men med aura ses
  • Spændingshovedpine kan udløse migræne
  • Hyppigste aura symptom er synsforstyrrelser (skrotom)
 • Tiltag til plan:
  • Londonkur (akut)
   • Kvalmestillende (hvis kvalme)
   • NSAID og/eller paracetamol
   • Lavdosis benzodiazepin
   • Sove
  • Triptaner (recidiverende / langvarrig)
  • Treo
   • Koffein + magnyl
 • Differentialdiagnoser
  • Spændingshovedpine, Klyngehovedpine / hortons hovedpine, Tumor cerebri, Hæmoragisk apoplexi , TCI, Svær hypertension, Sinus trombose, Medicin induceret hovedpine, Dehydratio, Dårligt syn (anstrengelse), Posttraumatisk hovedpine
 • Links