Normalt EKG

Lang version

EKG: Sikre P takker for hvert QRS kompleks, frekvens [x], regelmæssigt, PQ interval normal, smalle QRS komplekser, normal akse, ingen ST deviation, QT interval normal, ingen patologiske T takker.

Kort version

EKG: SR, frekvens [x] uden iskæmitegn eller overledningsforstyrrelser.


Overvejelser

 • OBS:
  • Gennemgå systematisk hver afledning ifht de enkelte komplekser
 • Diagnostisk tankegang: (se sundhed.dk) Rytmen
  • Er der en P-tak foran hvert QRS-kompleks (sinusrytme)?
  • Bradykardi (<50/min)?
   • AV-blok?
    • Grad 1 – PR > 0,2 sek.
    • Grad 2 Mobitz type: enkelte impulser overføres ikke (stigende PR-afstand indtil et kompleks falder ud: kaldes Wenchebach eller Mobitz type 1
    • Grad 2 Mobitz type 2: samme PR afstand men udfald af et eller flere QRS komplekser
    • Grad 3 – komplet (totalt AV-) blok. Her ses ingen sammenhæng mellem p-takker og QRS komplekser
   • Nodalrytme? (ingen P-takker foran QRS)
   • Ventrikulære erstatnings (eskapade-) slag?
  • Ekstrasystoler?
   • Atriale (smalle, <120 ms)?
   • Ventrikulære (brede, >120 ms)?
  • Regelmæssig takykardi (>100/min)?
   • Sinustakykardi?
   • Atrial takykardi?
   • Atrieflagren?
   • AV-nodal takykardi?
   • Ventrikulær takykardi (brede QRS-komplekser)?
  • Flimren?
   • Atrieflimren?
   • Ventrikelflimren?P-taks abnormiteter
  • Spidse, høje
   • Kan tyde på højre atriehypertrofi, “P-pulmonale”, >3mm (f.eks. ved cor pulmonale)
  • Puklede, brede
   • Tyder på venstre atriehypertrofi (f.eks. ved mitralstenose, “P-mitrale”)Hjerteaksen
  • Bedømmelsen kan bidrage til at afsløre fejltilkobling af elektroderne
   • Tænk fejlkobling, hvis QRS er dominerende negativ i afledning I
  • Bedømmes i afledning I, II og III ved at se på retningen af QRS-komplekset
  • Normalt
   • QRS-kompleksernes nettoareal positivt i I og II
  • Højre aksedeviation
   • Afledning I er negativ (negativt nettoareal af QRS-komplekset). Dette gælder uanset, hvordan de øvrige afledninger ser ud
  • Venstre aksedeviation
   • QRS’ nettoareal er positivt i I og negativt i IIQRS-komplekset
  • Bredden
   • Hvis >120 ms (>3 mm ved papirhastighed 25 mm/s), kaldes det grenblok og underinddeles i højresidigt grenblok (pos. nettoareal i V1 og V2) og i venstresidigt grenblok (pos. nettoareal i V5 og V6). Hvis QRS komplekset udseende ligner et grenblok, men QRS bredden < 120 ms anvendes termen inkomplet grenblok
  • Højde
   • Høje R-takker i V1-2 taler for højre ventrikelhypertrofi
   • Høje R-takker i V5-6 taler for venstre ventrikelhypertrofi
  • Overgangspunktet (R- og S-bølgen er lige stor)
   • R- og S-takkerne er normalt ens i prækordialafledningerne over det interventrikulære septum, dvs. normalt i V3 eller V4Q-takker
  • Små Q-takker kan ses i I, aVL, V6 eller i II, III , aVF uden at dette er tegn på overstået myokardieinfarkt (afhængig af hjerteaksen)
  • Lokalisering – se nedenfor
  • Q-takker er patologiske hvis de udgør > 25 % af QRS-kompleksets samlede højdeST-segmentet Kan ses eleveret i forhold til den isoelektriske grundlinje ved STEMI og ved perikarditis (“hængekøje-elevationer”)
  • Kan være forsænket ved pågående iskæmi, belastning og under digoxin-behandling
  • Lokalisering – se nedenforT-takker
  • Spidse
   • Kan indikere hyperkaliæmi
  • Flade og brede
   • Kan indikere hypokaliæmi
  • Inverterede
   • Normal variant i nogle afledninger – III, aVR, V1
   • Iskæmi?
   • Infarkt?
   • Cardiomyopati
   • Venstre eller højre ventrikelhypertrofi?
   • Lungeemboli?
   • Grenblok?
   • Lokalisering – se nedenforU-takker
  • Kan være normalvariant
  • Kan indikere hypokalæmi (f.eks. ved diuretikabehandling)Iskæmi lokalisation (ST dev., Neg T tak) Glidende overgange mellem de forskellige infarktloklisationer
  • Forvæg (anteroseptale, anteromediale, anterolaterale)
   • Prækordialafledninger (udbredelse afhængig af infarktlokalisation). Afledning V2-V4
  • Inferiorvæg (posteroinferiore og posterolaterale)
   • Afledning II, III og aVF
  • Lateralvæg
   • Afledning I, aVL, V5-V6
  • Posteriorvæg
   • Rent posteriort infarkt kan være svært at erkende, men ofte ses omvendt infarktmønster i de mediale præcordialafledninger (V3-4, især ved STEMI). Ved at flytte EKG-elektroderne videre om bag på venstre hemithorax vil evt ST-elevationer kunne visualiseres
 • Kilde: