Nyresten

Lang version

Anamnese:
[Alder] årig k/m, kendt med [relevant sygdom]. Førstegangstilfælde/kendt med nyrestensproblematik. Debut [tid] siden, med akut indsættende turvise lænde/flanke smerter med udstråling til [lokation]. Ingen feber. Ingen svie, smerter eller hæmaturi ved miktion. Drikker ca. 2l væske dagligt. Intet højt proteinindtag.

Objektivt:
AT: Akut smertepræget, motorisk urolig.
Hud: varm og tør, intet udslæt.
St.p: Vesikulær resp bilat uden bilyde.
St.c: Regelmæssig hjerteaktion = pp, ingen mislyde.
Abdomen: Flad, blød og indolent. Ingen organomegali eller udfyldning. Frie og uømme nyreloger. Naturlige tarmlyde.
Værdier: BT, Puls, SAT, RF, Temp.

Blodprøver: [indsæt]

Urin: U-stix [indsæt]

Kort version

Anamnese:
Førstegangstilfælde/kendt med nyrestensproblematik. Debut [tid] siden, med akut indsættende turvise lænde/flanke smerter med udstråling til [lokation]. Ingen feber. Ingen svie, smerter eller hæmaturi ved miktion. Drikker ca. 2l væske dagligt. Intet højt proteinindtag.

Objektivt:
AT: Akut smertepåvirket.
Abdomen: Flad, blød og indolent. Ingen organomegali eller udfyldning. Frie og uømme nyreloger. Naturlige tarmlyde.
Værdier: BT, Puls, Temp.

Urin: U-stix [indsæt]


Overvejelser

 • Begreber/definitioner:
  • Simpel stensygdom:
   • Spontan stenpassage hos førstegangsstendanner.
   • Unilateral typisk røntgenfast sten, som nemt elimineres ved ESWL og/eller endoskopi.
   • Insignifikant stenrecidiv af typisk røntgenfast sten (f.eks. spontan passage af sten 6 år efter den første sten.) Dvs. sten der ikke i væsentlig grad påvirker patientens liv.
  • Kompliceret stensygdom:
   • Mistanke om MIAF sten
   • Signifikant stenrecidiv (f.eks. recidiv af 1x1cm nyresten eller bilateral stendannelse indenfor en periode på 5 år efter primære sten). Dvs. sten som markant påvirker patientens liv.
   • Tidlig stendebut (< 20 år)
 • OBS:
  • Nyrestens recidiv: 50% indenfor 5 år og 75 % indenfor 20 år.
  • Debut alder 30-40 år: M:K ratio 3:1
  • Sten:
   • 90% calcium sten: idiopatisk
   • 10% MIAF-sten, (metabolsk, infektiøs, anatomisk, funktionel)
  • Afdæk disponerende faktorer i anamnese / risikofaktorer:
   • Familiær disposition til nyresten (Arv tredobler risikoen)
   • Grundmorbus: knoglesygdom, parathyroidea-lidelse, gastrointestinal sygdom, kronisk urinvejsinfektion eller gigtsygdom.
   • Tidligere urologisk operationer.
   • Medicin
   • Immobilisering.
   • Lav diurese, dehydratio, minimalt væskeindtag.
   • Anatomiske abnormaliteter i urinvejene.
   • Kost: højt proteinindtag.
  • Komplikationer:
   • Urosepsis: Feber, ømhed i nyrelogen, stixhæmaturi.
   • Temp. forhøjelse til max 38 grader ved nyresten.
 • Parakliniske undersøgelser/prøver:
  • Blodprøver:
   • S-Creatinin, S-ioniseret calcium og S-Urat.
   • Nyrevæsketal (kreatinin, karbamid, eGFR, fosfat, klorid, magnesium, Na, K, ioniseret calcium), infektionstal (CRP, LKC), PTH, urat.
   • HCG – altid ved kvinder i den fertile alder.
  • Billeddiagnostik:
   • IKCT (CT scanning uden kontrast) af nyrer og urinveje.
   • CT-urografi (med kontrast) – hvis mistanke om anatomiske/funktionelle tilstande som årsag til stendannelse i nyrer/urinveje.
   • Akut ultralyd hvis truet nyre med mulighed for akut aflastning med nefrostomi.
   • Evt renografi for at fastlægge nyrens funktion.
  • Andre:
   • Stenanalyse, hvis pt kvittere med sten.
   • U-stix, primært for blod og pH.
   • Urin D+R.
   • Døgnurin (kompliceret stensygdom)
    • dU-calcium, dU-citrat, dU-creatinin. Overvej evt dU-oksalat, dU-urat, og dU-cystin.
 • Diagnostisk tankegang:
  • Blød abdomen og blod på u-stix taler for nyresten.
  • Bankeømhed af nyreloger: obs pyelonefrit, hydronefrose.
  • Direkte ømhed langs ureter som tegn på lokal irritation
  • Manglende fund af “akut abdomen” kan indikere nyresten.
 • Tiltag til plan:
  • Akut
   • Sten <5 mm afgår oftest spontant.
   • Smertelindring: Ofte IV eller supp. NSAID (f.eks. diclofenac). Morfika kan anvendes.
   • Passagestimulerende: alfablokker (tamsulosin) eller calciumantagonist.
   • Kirurgi: ESWL, perkutan nefrolitotomi, ureterorenoskopi (URS/RIRS), åben kirurgi.
    • Indikation:
     • Sten udgør en fare for nyrefunktionen
     • Infektion bag en obstruerende sten
     • Symptomerne er uacceptable for patienten
  • Profylaktiske tiltag:
   • Øge væskeindtag