Psykisk objektivt

Lang:

Vågen og klar. Orienteret i tid, sted og egne data. Der er naturlig øjen- og emotionel kontakt. Stemningslejet findes neutralt. Der er normalt psykomotorisk tempo. Den formelle kontakt er upåfaldende. Tankegangen er samlet og velorganiseret uden tegn på realitetstab. Der er normal talestrøm uden latenstid eller talepres.
Der er ingen tegn på labilitet eller agitation. Pt. er relevant og med god sygdomsindsigt. Pt. virker generelt venlig og samarbejdsvillig.
Der er ingen tegn på påvirkning af stoffer, alkohol, medicin eller abstinenstilstand. Der er ingen tegn på hypomaniske eller maniske symptomer.
Sproget er nuanceret uden privat bizart indhold og uden neologismer.
Der er ingen tegn på produktive psykotiske symptomer herunder hallucinationer, vrangforestillinger, paranoia, tankeforstyrrelse, styringsoplevelse m.m.
Pt. vurderes ikke til at være suicidalfarlig.

Kort:

VKO, god emotionel kontakt. Normal ansigtsmimik og psykomotorisk tempo. Patienten fremstår ikke præget af hallucinationer, vrangforestillinger eller tankeforstyrrelser. Patienten vurderes således til ikke at være psykotisk aktuelt. Patienten vurderes til ikke at være i øget selvmordsrisiko på nuværende tidspunkt

Punktform:

Bevidsthedsniveau: VKO.
Fremtoning: Normal hygiejne og påklædning.
Kontakt form: Intakt formel og emotionel kontakt.
Stemningleje: Neutralt. Ingen tegn på labilitet eller agitation.
Psykomotorisk tempo: Normalt.
Tale: og sprog: Samlet og velorganiseret. Normal talestrøm uden latenstid eller talepres. Nuanceret sprog uden privat bizart indhold og neologismer
Tænkning: Normal hastighed og indhold. Ingen vrangforestillinger eller tvangstanker. Ingen tegn på realitetstab. Bevaret kognition.
Perception: Ingen tegn på produktive psykotiske symptomer herunder hallucinationer, vrangforestillinger, paranoia, tankeforstyrrelse, og styringsoplevelse.
Sygdomsindsigt: Relevant og god sygdomsindsigt. Venlig og samarbejdsvillig.
Farlighed: Vurderes aktuelt ikke til fare for andre.
Selvmordsrisiko: Vurderes aktuelt ikke selvmordstruet.