Ringorm / Tinea Corporis

Anamnese:
Rundt rødt skællende element / elementer lokaliseret til [lokalisation] gennem [tid]. Ikke / let kløende.
Ingen kontakt til dyr. Ingen udbrud i institution.

Objektivt:
Hud: Cirkulært element / elementer lokaliseret til [lokalisationer]. Diameter [cm] cm. Central opklaring. Erythematøs skællende randzone med / uden vesikler/pustler.


Overvejelser

 • Begreber/definitioner:
  • Tinea = svampeinfektion i huden.
   • Tinea capitis = hårbundssvamp
   • Tinea cruris = lyskesvamp
   • Tinea pedis = fodsvamp
   • Tinea coporis = svamp på kroppen
 • OBS:
  • Skyldes infektion med dermatofytter. Ofte smitte fra dyr, men kan ses fra mennesker.
   • Dyr: Gnavere (f.eks. maresvin, kaniner), katte, hunde, kvæg (f.eks. køer, geder, grise og heste). Dyr kan være asymptomatisk.
  • Risikofaktorer
   • Fugtige tætte omgivelser øger risikoen for svamp.
   • Udbrud i institutioner.
   • Kæledyr jf. ovenstående.
   • Svækket immunsystem.
 • Objektive undersøgelse:
  • Dermatoskopi af elementet/elementerne
   • Cirkulær / rundt eksantem med erythematøs skællende randzone. Kan være isoleret eller flere elementer.
   • Elementerne vokser centrifugalt, øget inflammation i randzonen (erytematøst og skællende) – små vesikler og pustler kan ses. Central opklaring (her uddør infektion). Når dette sker dannes den klassiske ringorm.
 • Parakliniske undersøgelser/prøver
  • Svampeskrab til mikroskopi evt dyrkning. Skab skal tages fra den aktive randzone med skarpske (undgå hudblødning).
 • Diagnostisk tankegang:
  • Ofte klinisk diagnose ud fra hudforandring. Ved usikkerhed svampeskrab til mikroskopi evt dyrkning.
 • Tiltag til plan:
  • God kotume at bekræfte infektionen med svampeskrab (i ebstein-rør)
  • Mistanke om smitte fra dyr → overvej undersøgelse af dyret hos dyrelæge mhp sanering af smittekilde.
  • Henvisning til dermatolog ved
   • Udbredt infektion
   • manglende effekt af behandling
   • manglende diagnose
   • infektion med importerede svampearter.
  • Behandling
   • Topikalbehandling (smør læsion samt 2 cm udenfor)
    • Terbinafin-creme: Lamisil, Terbinafin
    • Imidazol-creme: Brentan
   • Oralbehandling
    • Terbinafin eller flukonazol.
     • Obs kun ved bekræftet diagnose, udbredte svampe og manglende effekt af behandling.
  • Institution børn: dagen efter opstartet behandling kan institution genoptages.