Ryg traume

Skadestue

Anamnese: 
[Alder] årig m/k, [beskriv traumet]. Intet traume til hovedregion. Angiver smerter thorakolumbalt sv.t. [indsæt]. VAS [indsæt]. Adspurgt ingen kraftnedsættelse eller føleforstyrrelser sv.t. OE eller UE. Specielt ingen føleforstyrrelser i ridebukseområdet. Ingen vandladningsbesvær eller inkontinens. Ingen flatus eller defækationsinkontinens.

Objektivt: 
AT: ikke akut medtaget. VKO, GCS 15. 
Columna: Ingen hævelse, misfarvning, sår eller fejlstilling. Thorakolumbalt er pt. palpatorisk øm paravertebralt sv.t. [Tx/Lx], men ingen direkte sv.t. proc. spinosi. Ingen ømhed i resten af columna. 
Neurologisk: Normal kraft svt UE. Ingen føleforstyrrelser ved berøring af UE og truncus. Normale reflekser sv.t. achilles, medial hase og patella. Negativ babinski.
Rektal eksploration: Normale perianale hudforhold og normal sensibilitet i anokutanområde. Normal sphinctertonus, tom ampul, lidt frisk afføring på handsken. 
Vitale værdier: BT, P, RF, SAT.

Almen praksis

Anamnese:
Gradvis / akut indsættende smerter lokaliseret til lænderyg m. debut [indsæt], VAS [1-10], ingen traume forud for, forværres ved [indsæt], lindes ved [indsæt], ingen morgenstivhed, ingen døgnvariation. Ingen udstråling. Angiver normal kraft og sensibilitet. Ingen afføring eller urin inkontinens. Ingen nytilkommen impotens. 
Ingen træthed, nattesved, feber, vægttab. Ingen kardielle klager.

Objektivt:
Bækken i vatter, ingen skoliose. Rygsøjle fleksion ved schoberts test øges afstand >4 cm. Ingen perkussions ømhed over p. spinosi. Ingen ømhed ved springnings test. Ingen ømhed paravertebralt. Omvendt laséque (L3-L4) samt laséque (L5-S1) udløser ej smerter forbi knæ niveau. Ved lateral fleksion muligt at nå ledlinje af knæ hø samt ve. Kan gå på tær (S1), hæl (L5) samt sidde på hug (L4). Normal følesans på balder, lår og fod. Normale reflekser testet medial hase, patella og achilles.


Overvejelser (akut rygtraume / skadestue)

 • Ved mistanke om fraktur: TL (teneat lectum = fast sengeleje) indtil fraktur mistanke afklaret.  
 • Vurder behov for røngten thoracolumbalis / CT / MR skanning.
 • Ved neurologisk udfald overvej akut MR-skanning af columna samt kontakt til neurokirurg/rygvagt.
 • Kronisk Se almen praksis til højre

Overvejelser (kronisk rygproblematik / almen praksis)

 • Obs cauda equina → evt UL mhp resturin. 
 • Blodprøver: levertal, SR, HLA-b27, calcium, fosfat, basisk fosfatase, PSA
 • Vurder behov for yderligere billeddiagnostik: rtg, CT, MR, UL
 • U-stix
 • Alarmsymptomer
  • Hvilesmerter, konstante smerter, smerter som tiltager, thorakale smerter
  • Almensymptomer, feber, vægttab
  • Traume, kendt kræftsygdom
  • Brug af steroider, immunsuppressiva, alkohol- og stofmisbrug
  • Udbredte neurologiske udfald
  • Cauda equina (paræstesi i ridebuks område, distal parese, fæces / urininkontinens, nedsat sphintertonus) 
  • Udtalt morgenstivhed i mere end 1 time, høj SR
  • Alder under 20 eller over 55 år
 • Ætiologi indeling:
  • Uspecifikke lænderygsmerter (80-90 %)
  • Nerverodsaffektion (5-10 %)
  • Andre og mulige alvorlige årsager, ikke-mekaniske (< 1 %)
 • Kontrol tid