Scalener blokade

I steril, UL-vejledt procedure lægges vha. 22g nål scalenerblokade med 10 ml ropivacain 7,5 mg/ml. Ingen aspiration af blod. Ingen paræstesier. Ingen perforation af nerven, eller kar. Glat procedure.


✅ Godkendt af: Jost Dietmar Schlegel – Speciallæge i Anæstesi