Skulder bursitis, akut

Anamnese:
Smerter i [ve/hø/begge] skulder kommet snigende over [antal] dage. VAS [1-10]. Smerter lokaliseret lateralt til skulderen, ingen udstråling. Problemer med at bruge skulderen. Angiver / Benægter hvile og natlige smerter. Ingen traume eller overbelastning.

Objektivt:
Hø/Ve skulder: Synlig / ingen synlig atrofi sv.t. deltoideus/scapula-muskulaturen. Ingen deformitet. Ingen hævelse sv.t. skulder. Direkte ømhed sv.t. lateral del af skulder. Nedsat aktiv bevægelse og i mindre grad passiv bevægelse sv.t. [bevægelse]. Dette smertebetinget. Intet mekanisk stop. Positiv smertebue, Hawkins test og Neers test. Smerter ved isometisk abduktion og udadrotation.


Overvejelser

 • Begreber/definitioner:
  • Bursa = slimsæk.
   • Bursa subdeltoideus
    • Dyb del = lokaliseret under acromion
    • Overfladisk del = varierende størrelse lokaliseret under m. deltoideus.
 • OBS:
  • Ætiologi: Idiopatisk, overbelastning, sekundær til anden skulderlidelse.
  • Diagnostiske kriterier
   • Yderst smertefulde – evt kalkudfældning i senevævet i rotator cuffen.
   • Subakut debut med maksimale smerter efter 2-3 dage
   • Nat- og hvilesmerter
   • Aktiv elevation nedsat til 20-30 grader, passiv elevation noget mindre reduktion
   • Udtalt palpationsømhed lateralt
 • Objektiv undersøgelse