Skulder bursitis, kronisk

Anamnese:
Smerter i [ve/hø/begge] skulder gennem uger / måneder. Smerter lokaliseret lateralt til skulderen, ingen udstråling. Problemer med at bruge skulderen. Angiver / Benægter hvile og natlige smerter. Ingen traume eller overbelastning. Benægter anden ledhævelser/ledklager.

Objektivt:
Hø/Ve skulder: Synlig / Ingen synlig atrofi sv.t. deltoideus/scapula-muskulaturen. Ingen deformitet. Ingen hævelse sv.t. skulder. Direkte ømhed sv.t. lateral del af skulder. Smertebetinget nedsat aktiv bevægelse ved [bevægelse]. Normal passive bevægelser. Intet mekanisk stop. Positiv smertebue, Hawkins test og Neers test. Smerter / Ingen smerter ved isometisk abduktion, indad- og udadrotation. Ingen ømhed ved AC-crossover test.


Overvejelser

 • Begreber/definitioner:
  • Bursa = slimsæk.
   • Bursa subdeltoideus
    • Dyb del = lokaliseret under acromion
    • Overfladisk del = varierende størrelse lokaliseret under m. deltoideus.
 • OBS:
  • Svært at skelne fra tendinitis.
  • Ofte unge og midaldrende. Sjældent hos ældre.
  • Ætiologi: Idiopatisk, overbelastning, traume.
  • Disposition: skulderarbejde over hovedhøjde, vibrationsværktøj.
  • Diagnostiske kriterier
   • Langvarig udvikling
   • Moderate smerter med nogen nat- og hvilesmerter
   • Oftest positiv smertebue, ingen nedsat passiv bevægelighed, usikre isometriske tests, lateral palpationsømhed.
 • Objektiv undersøgelse
 • Parakliniske undersøgelser/prøver:
  • Blodprøver: CRP, LKC og SR (kan indikeret inflammation/infektion/artritis). Urat (obs artritis urica).
  • Billeddiagnostik: UL skulder/bursa. Røntgen af skulderen kan give indblik i knogleforandringer. Evt MR skulder.
  • Andre: Diagnostisk lokal anæstesi (smertefrihed ved anlæggelse heraf).