TAP Blokade

I steril, UL-vejledt procedure lægges vha. 22g nål TAP-blok med 20 ml ropivacain 3,75 mg/ml bilat. Ingen aspiration af blod. Glat procedure.


✅ Godkendt af: Jost Dietmar Schlegel – Speciallæge i Anæstesi


Overvejelser

  • Opblanding:
    • Fremstil to kanyler med hhv. 10 ml 7.5% ropivacain og 10 ml steril saltvand.