Vægtøgning

Lang version

Anamnese:
[Alder] årig m/k, kendt med [relevant sygdom]. [Beskriv forløbet]. Habituel vægt [kg], aktuel vægt [kg], dette over [tid]. Spiser og drikker vanligt, hvilket indbefatter [beskriv]. Ingen øget appetit. Fysisk aktiv [indsæt] timer ugentligt. Intet ny medikamina. ikke øget tendens til blå mærker, ingen hudforandringer. Ingen væskeophobning i ben, brystsmerter, åndenød, palpitationer, hoste, ortopnø, synkope, kvalme, mavesmerter, ændring af afføringsmønster, øget abdominalt omfang, nattesved, træthed, hovedpine, synsforstyrrelser, søvnforstyrrelser, nedsat stemningsleje.

Objektivt:
Almen tilstand: Hverken akut/kronisk medtaget.
Ernæringstilstand: Vægt [indsæt], BMI [indsæt]. Ingen central fedme. Abdominalomfang [cm].
Hud: Varm og tør. Ingen udslæt, atrofi, striae eller hyperpigmentering.
Øjne: Runde egale pupiller med naturligt reaktion for lys. Normal H-konfiguration. Sklera ikke ikterisk, conjunctiva ikke blege.
Cavum oris: Normale slimhinder, god tandstatus
Collum: Ingen palpabel struma.
St.p: Vesikulær resp bilat uden bilyde.
St.c: Regelmæssig hjerteaktion = pp, ingen mislyde.
Abdomen: Flad, blød og indolent. Ingen organomegali eller udfyldning. Frie og uømme nyreloger. Ingen ascitesmistanke. Naturlige tarmlyde.
Ekstremiteter: Ingen ødem.
Værdier: BT, Puls, SAT, RF, Temp.

Blodprøver: [indsæt]
Urin: Urinstix [indsæt]

Kort version

Anamnese:
Angiver vægtøgning på [kg] over [tid]. Tidligere habituelle vægt [kg], aktuel vægt [kg]. Spiser og drikker som vanligt. Ingen øget appetit. Er fysisk aktiv [timer] timer ugentligt. Intet ny medikamina. Ingen ødem i ben, feber, nattesved, træthed, nedsat stemningsleje eller stress. Ingen kardielle eller gastrointestinale klager.

Objektivt:
Almen tilstand: God, upåvirket.
Vægt [indsæt], BMI [indsæt].
Hud: Varm og tør. Ingen udslæt/forandring.
Cavum oris: Normale slimhinder, ingen læsioner, god tandstatus
Collum: Ingen palpabel struma
St.p: Vesikulær resp bilat uden bilyde.
St.c: Regelmæssig hjerteaktion = PP, ingen mislyde.
Abdomen: Blødt og indolent. Ingen organomegali eller ascites. Uømme nyreloger. Nat. tarmlyde.
Ekstremiteter: Ingen ødem.


Overvejelser

 • OBS:
  • BMI: vægt i kg/(højde i meter^2).
  • Abdominalomfang: Bør ikke overstige 80 cm hos kvinder eller 94 cm hos mænd.
 • Parakliniske undersøgelser
  • Blodprøver: Infektionstal, hæmatologi, nyrevæsketal, levertal, thyroideascreening, SR. 
  • Specielle blodprøver: 
  • Billeddiagnostisk: EKKO, UL abdomen 
  • Andre
   • Cushing? → dexametasonsuppresionstest og kortisol døgnurin
   • Urin: spoturin albumin-kreatinin ratio
 • Tiltag til plan
  • Klinisk diætist / kostændring. 
  • Motion
 • Differentialdiagnoser: adipositas, Inkompensatio, ascites, abdominal udfyldning (tumor), cushings, hypothyreose, nefrotisk syndrom, hypoproteinæmi, lipødem.